Profil Użytkownika

Galerie użytkownika

więcej

Popularność 5  (3 głosów)
 • Karolina 
 • kobieta
 • wolny(a)
 • 26 lata
 • Piła
 • Wielkopolskie
 • Polska
 • przyjaźni, kogoś do rozmowy, miłości, rozglądam się,
 • ukryty
 • średni
 • nie lubię
 • obojętny
11 lat
11 lat temu

O sobie

MówiĆ o sObie?-cięŻka spRawa, ale napiSzę parę słÓw abyśCie mOgli sObie ulżyĆ;]]]]

A więC ogÓlnie tO mam cięŻki charakteR;]] wytrzymaSz ze mną?!-jeSteŚ wielki/ka :)) Po pierwSze egOistka!!! haa!! żyCie nauCzyło mnie tegO by najbarDziej martwiĆ się o siebie samą xD Po druGie pewna siebie!! oo taaak ZAWSZE!! i wiem,że ta pewnośĆ mnie nie zGubi ;]]] ZwariOwana laSka - tO po trzeCie xD miliOn myŚli na minute :)))), wieCznie rOzkojarzOna, bO dO mnie trzeba mieĆ PODEJŚCIE I anielSką cierpliwOśĆ inaCzej NIE dOtrzeSz:]]]] Zaufanie???- u mnie ciężkO je zDobyĆ,żaDna frajDa zaufaĆ i czekaĆ aż ktOś Cię skRzywDzi-więC pO cO????? PrzyjaCiele???-POSIADAM!!! i ***** aa żyCie oDDam w 100%%% !!! Poza tym wyGląda tO tak : NIE pOtrafię się przystOsOwaĆ dO czyiś warunkÓw!! NIGDY nikOmu NIE ulegam, jeStem NIEZALEŻNA!! NIE dbam o opinię innyCh wymuszam płaCz gDy chCę cOś dOstaĆ,jak się wkuRzam cały świat muSi o tym wieDzieĆ, gDy kOgOś nie lubię mÓwię o tym wprOst-nie zaleŻy mi:]]], strasznie nerwOwa w barDzo łatwy i szybki spOsÓb mOzna mnie wytrąCiĆ z rÓwnOwaGi i wteDy staję się AGRESYWNA!! więC z gÓry oświadCzam,że jeŚli chCesz wChodziĆ ze mną w jakiekOlwiek wOjenne śCieżki tO gratuluję oDwagi,wspÓłCzuję głupOty xD tO tylee joouł:))To jeSt mÓj styl-nie pasuje Ci??-C ***** Z TYM!!!Wali mnie TwOja krytyka,ktÓra
mnie nie dOtyka!!!!! Myślisz,że mnie
tO ruSza??? bOli???
Chyba Ci się w głÓwCe ***** !!!

Mam tEn sTyl, tEn cHóD, tEn wYgLąD, tEn pEwNy krOk cO zaWsZę pOtraFi pRzyCiągnąĆ tEn mĘski wZrOk!!!;):):):)